Stemtherapie bij transgenders

“The voice is a second face.” (Gerard Bauer)

 

 

Elk stemapparaat is anders en ieder heeft hierdoor ook een eigen manier van klank geven maar ook spreken. Dit maakt dat je stem dan ook een spiegel is van je ziel en deze zeer erg gelinkt is aan wie je bent.

“A woman’s voice is not just a higher male voice” (Mordaunt, M. 2006).

Het belangrijkste doel van de stemtherapie is niet alleen het leren om je stemapparaat op een andere manier te leren gebruiken, maar ook vooral om een nieuwe stem te vinden die van jou is en om de nieuwe stem jezelf eigen te maken.
We kunnen je stemapparaat op een andere manier leren gebruiken via spiertraining. Door middel van oefeningen kunnen we een nieuw geluid aanleren, deze oefeningen focussen zich vooral op: de flexibiliteit van je stem, de resonantie, hoe de toonhoogtevariaties zijn in functie van de intonatie, articulatie en woordgebruik.
Het is een combinatie van deze elementen én de non-verbale aspecten die een stem al dan niet mannelijk of vrouwelijk maakt.

Vooraleer dat je met je stem aan de slag kan gaan, dient je stem en stemgebruik in kaart gebracht te worden. Dit gebeurt aan de hand van stemmetingen en er wordt nagegaan hoe je je stem gebruikt, wat met zingen, in welke verschillende spreeksituaties, of er veel stembelasting is, of er medische aspecten zijn die de stem kunnen beïnvloeden,… Er wordt ook gekeken naar je karakter, wie je bent, wat je verwachtingen zijn en in hoeverre we deze kunnen invullen.
De meetresultaten worden uitvoerig besproken en er wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Het is vanzelfsprekend dat het soms noodzakelijk is om samen te werken met andere disciplines zoals een psycholoog, een zangcoach of een manueel therapeut.
Het is ten zeerste aangewezen om je stembanden te laten nakijken bij een Neus-keel- en oorarts, dit omdat het een intensieve therapie zal zijn en het belangrijk is dat je stem in orde is.

Voor therapie en na therapie:

 

 

Als transgenders alleen aan de slag gaan met hun stem zonder een professionele coach, kan dit resulteren in oedeem, geïrriteerde stembanden door verkeerd stemgebruik en zelfs stembandknobbels. Dit is vaak het gevolg van verhoogde spanning en druk ter hoogte van het stemapparaat en dit proberen we samen te vermijden tijdens de stemtherapie. Daarom kan het ook aangewezen zijn om een stemmassage toe te passen op regelmatige basis.

Er is een nauwe samenwerking met een NKO-arts op vlak van stemchirurgie (Wendler’s Glottoplasty) waardoor er een goede opvolging mogelijk is.

Katrien over Sam Bettens op Radio 1: “Je stem is je tweede gezicht. Het is een soort van spiegel van je ziel. Het is een weerspiegeling van je karakter.”