Stemtherapie bij transgenders

 

Stemtherapie maakt de aanpassing van de stem, spraak en communicatiegedrag als gevolg van herhaalde training synchroon met de genderidentiteit van de patiënt.

“A woman’s voice is not just a higher male voice” (Mordaunt, M. 2006).

Met veel passie begeleid ik als logopedist en stemtherapeut transgenders (trans*mannen en trans*vrouwen) tijdens de zoektocht naar hun ideale stemklank. Het hoofddoel van de stemtherapie is niet alleen het bekomen van een hogere/lagere toonhoogte, maar vooral het aanleren van een nieuw stemgeluid door de beheersing van zeer belangrijke aspecten:  resonantie, intonatiepatroon, articulatie en woordgebruik. Het is een combinatie van deze elementen én de non-verbale aspecten die een stem al dan niet mannelijk of vrouwelijk maakt.

Hoe jij je voelt over je stem na de stemtherapie zal uiteindelijk uitmaken of je nog zal kiezen voor stemchirurgie ter verhoging van de toonhoogte. Hoe beter en vrouwelijker je stemklank is voor de stemchirurgie, hoe beter de stem na de stemoperatie zal klinken.

Voor therapie en na therapie:

 

b401ad2a-ff71-11e6-a474-f5fa30063ae8_web_scale_0.1215278_0.1215278__

Als transgenders alleen aan de slag gaan met hun stem zonder een professionele coach, kan dit resulteren in oedeem, geïrriteerde stembanden door verkeerd stemgebruik en zelfs stembandknobbels. Dit is vaak het gevolg van verhoogde spanning en druk ter hoogte van het stemapparaat en dit proberen we samen te vermijden tijdens de stemtherapie.

Mijn specifieke focus als logopedist is om je helpen om controle te verkrijgen over je eigen stem met cruciale aspecten als ademhaling, resonantie, intonatie, en de combinatie van deze aspecten met een natuurlijke non-verbale communicatie als vrouw.

Er is een nauwe samenwerking met een NKO-arts op vlak van stemchirurgie (Wendler’s Glottoplasty) waardoor er een goede opvolging mogelijk is.